Ontslag Werendijke

Uw werkgever in Werendijke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Werendijke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Werendijke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Werendijke. Uw werkgever in Werendijke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Werendijke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Werendijke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Werendijke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Werendijke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Werendijke of met bevallingsverlof bent in Werendijke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Werendijke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Werendijke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Werendijke
 • Als u in Werendijke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Werendijke wilt opnemen;
 • Omdat u in Werendijke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Werendijke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Werendijke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Werendijke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Werendijke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Werendijke. Uitzonderingen in Werendijke;
 • Als uw werkgever in Werendijke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Werendijke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Werendijke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Werendijke niet geschikt voor uw werk in Werendijke of
 • u functioneert niet voldoende in Werendijke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Werendijke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Werendijke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Werendijke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Werendijke verblijft, dan mag uw werkgever in Werendijke u eveneens wel ontslaan.