Ontslag Wercheren

Uw werkgever in Wercheren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wercheren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wercheren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wercheren. Uw werkgever in Wercheren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wercheren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wercheren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wercheren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wercheren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wercheren of met bevallingsverlof bent in Wercheren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wercheren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wercheren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wercheren
 • Als u in Wercheren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wercheren wilt opnemen;
 • Omdat u in Wercheren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wercheren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wercheren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wercheren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wercheren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wercheren. Uitzonderingen in Wercheren;
 • Als uw werkgever in Wercheren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wercheren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wercheren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wercheren niet geschikt voor uw werk in Wercheren of
 • u functioneert niet voldoende in Wercheren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wercheren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wercheren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wercheren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wercheren verblijft, dan mag uw werkgever in Wercheren u eveneens wel ontslaan.