Ontslag Weperpolder

Uw werkgever in Weperpolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weperpolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weperpolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weperpolder. Uw werkgever in Weperpolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weperpolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weperpolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weperpolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weperpolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weperpolder of met bevallingsverlof bent in Weperpolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weperpolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weperpolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weperpolder
 • Als u in Weperpolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weperpolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Weperpolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weperpolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weperpolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weperpolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weperpolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weperpolder. Uitzonderingen in Weperpolder;
 • Als uw werkgever in Weperpolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weperpolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weperpolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weperpolder niet geschikt voor uw werk in Weperpolder of
 • u functioneert niet voldoende in Weperpolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weperpolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weperpolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weperpolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weperpolder verblijft, dan mag uw werkgever in Weperpolder u eveneens wel ontslaan.