Ontslag Weper /de weper

Uw werkgever in Weper /de weper mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weper /de weper zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weper /de weper

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weper /de weper. Uw werkgever in Weper /de weper mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weper /de weper arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weper /de weper niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weper /de weper te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weper /de weper u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weper /de weper of met bevallingsverlof bent in Weper /de weper.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weper /de weper kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weper /de weper die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weper /de weper
 • Als u in Weper /de weper lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weper /de weper wilt opnemen;
 • Omdat u in Weper /de weper lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weper /de weper lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weper /de weper wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weper /de weper op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weper /de weper

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weper /de weper. Uitzonderingen in Weper /de weper;
 • Als uw werkgever in Weper /de weper bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weper /de weper aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weper /de weper gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weper /de weper niet geschikt voor uw werk in Weper /de weper of
 • u functioneert niet voldoende in Weper /de weper.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weper /de weper

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weper /de weper niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weper /de weper of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weper /de weper verblijft, dan mag uw werkgever in Weper /de weper u eveneens wel ontslaan.