Ontslag Wenum

Uw werkgever in Wenum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wenum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wenum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wenum. Uw werkgever in Wenum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wenum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wenum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wenum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wenum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wenum of met bevallingsverlof bent in Wenum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wenum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wenum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wenum
 • Als u in Wenum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wenum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wenum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wenum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wenum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wenum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wenum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wenum. Uitzonderingen in Wenum;
 • Als uw werkgever in Wenum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wenum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wenum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wenum niet geschikt voor uw werk in Wenum of
 • u functioneert niet voldoende in Wenum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wenum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wenum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wenum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wenum verblijft, dan mag uw werkgever in Wenum u eveneens wel ontslaan.