Ontslag Wemmenhove

Uw werkgever in Wemmenhove mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wemmenhove zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wemmenhove

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wemmenhove. Uw werkgever in Wemmenhove mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wemmenhove arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wemmenhove niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wemmenhove te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wemmenhove u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wemmenhove of met bevallingsverlof bent in Wemmenhove.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wemmenhove kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wemmenhove die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wemmenhove
 • Als u in Wemmenhove lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wemmenhove wilt opnemen;
 • Omdat u in Wemmenhove lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wemmenhove lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wemmenhove wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wemmenhove op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wemmenhove

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wemmenhove. Uitzonderingen in Wemmenhove;
 • Als uw werkgever in Wemmenhove bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wemmenhove aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wemmenhove gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wemmenhove niet geschikt voor uw werk in Wemmenhove of
 • u functioneert niet voldoende in Wemmenhove.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wemmenhove

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wemmenhove niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wemmenhove of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wemmenhove verblijft, dan mag uw werkgever in Wemmenhove u eveneens wel ontslaan.