Ontslag Wemeldinge

Uw werkgever in Wemeldinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wemeldinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wemeldinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wemeldinge. Uw werkgever in Wemeldinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wemeldinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wemeldinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wemeldinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wemeldinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wemeldinge of met bevallingsverlof bent in Wemeldinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wemeldinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wemeldinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wemeldinge
 • Als u in Wemeldinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wemeldinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Wemeldinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wemeldinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wemeldinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wemeldinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wemeldinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wemeldinge. Uitzonderingen in Wemeldinge;
 • Als uw werkgever in Wemeldinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wemeldinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wemeldinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wemeldinge niet geschikt voor uw werk in Wemeldinge of
 • u functioneert niet voldoende in Wemeldinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wemeldinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wemeldinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wemeldinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wemeldinge verblijft, dan mag uw werkgever in Wemeldinge u eveneens wel ontslaan.