Ontslag Wely

Uw werkgever in Wely mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wely zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wely

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wely. Uw werkgever in Wely mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wely arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wely niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wely te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wely u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wely of met bevallingsverlof bent in Wely.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wely kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wely die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wely
 • Als u in Wely lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wely wilt opnemen;
 • Omdat u in Wely lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wely lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wely wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wely op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wely

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wely. Uitzonderingen in Wely;
 • Als uw werkgever in Wely bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wely aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wely gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wely niet geschikt voor uw werk in Wely of
 • u functioneert niet voldoende in Wely.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wely

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wely niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wely of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wely verblijft, dan mag uw werkgever in Wely u eveneens wel ontslaan.