Ontslag Welsumerveld

Uw werkgever in Welsumerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Welsumerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Welsumerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Welsumerveld. Uw werkgever in Welsumerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Welsumerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Welsumerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Welsumerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Welsumerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Welsumerveld of met bevallingsverlof bent in Welsumerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Welsumerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Welsumerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Welsumerveld
 • Als u in Welsumerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Welsumerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Welsumerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Welsumerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Welsumerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Welsumerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Welsumerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Welsumerveld. Uitzonderingen in Welsumerveld;
 • Als uw werkgever in Welsumerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Welsumerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Welsumerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Welsumerveld niet geschikt voor uw werk in Welsumerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Welsumerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Welsumerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Welsumerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Welsumerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Welsumerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Welsumerveld u eveneens wel ontslaan.