Ontslag Welsum

Uw werkgever in Welsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Welsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Welsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Welsum. Uw werkgever in Welsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Welsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Welsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Welsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Welsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Welsum of met bevallingsverlof bent in Welsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Welsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Welsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Welsum
 • Als u in Welsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Welsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Welsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Welsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Welsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Welsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Welsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Welsum. Uitzonderingen in Welsum;
 • Als uw werkgever in Welsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Welsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Welsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Welsum niet geschikt voor uw werk in Welsum of
 • u functioneert niet voldoende in Welsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Welsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Welsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Welsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Welsum verblijft, dan mag uw werkgever in Welsum u eveneens wel ontslaan.