Ontslag Wellseind

Uw werkgever in Wellseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wellseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wellseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wellseind. Uw werkgever in Wellseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wellseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wellseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wellseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wellseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wellseind of met bevallingsverlof bent in Wellseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wellseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wellseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wellseind
 • Als u in Wellseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wellseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Wellseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wellseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wellseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wellseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wellseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wellseind. Uitzonderingen in Wellseind;
 • Als uw werkgever in Wellseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wellseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wellseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wellseind niet geschikt voor uw werk in Wellseind of
 • u functioneert niet voldoende in Wellseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wellseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wellseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wellseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wellseind verblijft, dan mag uw werkgever in Wellseind u eveneens wel ontslaan.