Ontslag Wellerlooi

Uw werkgever in Wellerlooi mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wellerlooi zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wellerlooi

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wellerlooi. Uw werkgever in Wellerlooi mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wellerlooi arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wellerlooi niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wellerlooi te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wellerlooi u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wellerlooi of met bevallingsverlof bent in Wellerlooi.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wellerlooi kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wellerlooi die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wellerlooi
 • Als u in Wellerlooi lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wellerlooi wilt opnemen;
 • Omdat u in Wellerlooi lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wellerlooi lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wellerlooi wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wellerlooi op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wellerlooi

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wellerlooi. Uitzonderingen in Wellerlooi;
 • Als uw werkgever in Wellerlooi bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wellerlooi aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wellerlooi gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wellerlooi niet geschikt voor uw werk in Wellerlooi of
 • u functioneert niet voldoende in Wellerlooi.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wellerlooi

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wellerlooi niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wellerlooi of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wellerlooi verblijft, dan mag uw werkgever in Wellerlooi u eveneens wel ontslaan.