Ontslag Weleveld

Uw werkgever in Weleveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weleveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weleveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weleveld. Uw werkgever in Weleveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weleveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weleveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weleveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weleveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weleveld of met bevallingsverlof bent in Weleveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weleveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weleveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weleveld
 • Als u in Weleveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weleveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Weleveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weleveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weleveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weleveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weleveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weleveld. Uitzonderingen in Weleveld;
 • Als uw werkgever in Weleveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weleveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weleveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weleveld niet geschikt voor uw werk in Weleveld of
 • u functioneert niet voldoende in Weleveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weleveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weleveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weleveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weleveld verblijft, dan mag uw werkgever in Weleveld u eveneens wel ontslaan.