Ontslag Welberg

Uw werkgever in Welberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Welberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Welberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Welberg. Uw werkgever in Welberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Welberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Welberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Welberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Welberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Welberg of met bevallingsverlof bent in Welberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Welberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Welberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Welberg
 • Als u in Welberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Welberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Welberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Welberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Welberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Welberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Welberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Welberg. Uitzonderingen in Welberg;
 • Als uw werkgever in Welberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Welberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Welberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Welberg niet geschikt voor uw werk in Welberg of
 • u functioneert niet voldoende in Welberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Welberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Welberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Welberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Welberg verblijft, dan mag uw werkgever in Welberg u eveneens wel ontslaan.