Ontslag Wekerom

Uw werkgever in Wekerom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wekerom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wekerom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wekerom. Uw werkgever in Wekerom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wekerom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wekerom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wekerom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wekerom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wekerom of met bevallingsverlof bent in Wekerom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wekerom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wekerom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wekerom
 • Als u in Wekerom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wekerom wilt opnemen;
 • Omdat u in Wekerom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wekerom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wekerom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wekerom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wekerom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wekerom. Uitzonderingen in Wekerom;
 • Als uw werkgever in Wekerom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wekerom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wekerom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wekerom niet geschikt voor uw werk in Wekerom of
 • u functioneert niet voldoende in Wekerom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wekerom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wekerom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wekerom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wekerom verblijft, dan mag uw werkgever in Wekerom u eveneens wel ontslaan.