Ontslag Weiteveen

Uw werkgever in Weiteveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weiteveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weiteveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weiteveen. Uw werkgever in Weiteveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weiteveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weiteveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weiteveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weiteveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weiteveen of met bevallingsverlof bent in Weiteveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weiteveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weiteveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weiteveen
 • Als u in Weiteveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weiteveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Weiteveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weiteveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weiteveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weiteveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weiteveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weiteveen. Uitzonderingen in Weiteveen;
 • Als uw werkgever in Weiteveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weiteveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weiteveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weiteveen niet geschikt voor uw werk in Weiteveen of
 • u functioneert niet voldoende in Weiteveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weiteveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weiteveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weiteveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weiteveen verblijft, dan mag uw werkgever in Weiteveen u eveneens wel ontslaan.