Ontslag Weitemanslanden

Uw werkgever in Weitemanslanden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weitemanslanden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weitemanslanden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weitemanslanden. Uw werkgever in Weitemanslanden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weitemanslanden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weitemanslanden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weitemanslanden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weitemanslanden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weitemanslanden of met bevallingsverlof bent in Weitemanslanden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weitemanslanden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weitemanslanden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weitemanslanden
 • Als u in Weitemanslanden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weitemanslanden wilt opnemen;
 • Omdat u in Weitemanslanden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weitemanslanden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weitemanslanden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weitemanslanden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weitemanslanden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weitemanslanden. Uitzonderingen in Weitemanslanden;
 • Als uw werkgever in Weitemanslanden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weitemanslanden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weitemanslanden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weitemanslanden niet geschikt voor uw werk in Weitemanslanden of
 • u functioneert niet voldoende in Weitemanslanden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weitemanslanden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weitemanslanden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weitemanslanden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weitemanslanden verblijft, dan mag uw werkgever in Weitemanslanden u eveneens wel ontslaan.