Ontslag Weite

Uw werkgever in Weite mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weite zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weite

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weite. Uw werkgever in Weite mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weite arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weite niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weite te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weite u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weite of met bevallingsverlof bent in Weite.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weite kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weite die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weite
 • Als u in Weite lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weite wilt opnemen;
 • Omdat u in Weite lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weite lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weite wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weite op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weite

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weite. Uitzonderingen in Weite;
 • Als uw werkgever in Weite bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weite aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weite gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weite niet geschikt voor uw werk in Weite of
 • u functioneert niet voldoende in Weite.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weite

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weite niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weite of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weite verblijft, dan mag uw werkgever in Weite u eveneens wel ontslaan.