Ontslag Weipoort

Uw werkgever in Weipoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weipoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weipoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weipoort. Uw werkgever in Weipoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weipoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weipoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weipoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weipoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weipoort of met bevallingsverlof bent in Weipoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weipoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weipoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weipoort
 • Als u in Weipoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weipoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Weipoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weipoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weipoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weipoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weipoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weipoort. Uitzonderingen in Weipoort;
 • Als uw werkgever in Weipoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weipoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weipoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weipoort niet geschikt voor uw werk in Weipoort of
 • u functioneert niet voldoende in Weipoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weipoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weipoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weipoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weipoort verblijft, dan mag uw werkgever in Weipoort u eveneens wel ontslaan.