Ontslag Weimeren

Uw werkgever in Weimeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weimeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weimeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weimeren. Uw werkgever in Weimeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weimeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weimeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weimeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weimeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weimeren of met bevallingsverlof bent in Weimeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weimeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weimeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weimeren
 • Als u in Weimeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weimeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Weimeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weimeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weimeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weimeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weimeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weimeren. Uitzonderingen in Weimeren;
 • Als uw werkgever in Weimeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weimeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weimeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weimeren niet geschikt voor uw werk in Weimeren of
 • u functioneert niet voldoende in Weimeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weimeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weimeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weimeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weimeren verblijft, dan mag uw werkgever in Weimeren u eveneens wel ontslaan.