Ontslag Weilenseind

Uw werkgever in Weilenseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weilenseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weilenseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weilenseind. Uw werkgever in Weilenseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weilenseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weilenseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weilenseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weilenseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weilenseind of met bevallingsverlof bent in Weilenseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weilenseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weilenseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weilenseind
 • Als u in Weilenseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weilenseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Weilenseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weilenseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weilenseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weilenseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weilenseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weilenseind. Uitzonderingen in Weilenseind;
 • Als uw werkgever in Weilenseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weilenseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weilenseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weilenseind niet geschikt voor uw werk in Weilenseind of
 • u functioneert niet voldoende in Weilenseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weilenseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weilenseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weilenseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weilenseind verblijft, dan mag uw werkgever in Weilenseind u eveneens wel ontslaan.