Ontslag Weijpoort

Uw werkgever in Weijpoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weijpoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weijpoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weijpoort. Uw werkgever in Weijpoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weijpoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weijpoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weijpoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weijpoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weijpoort of met bevallingsverlof bent in Weijpoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weijpoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weijpoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weijpoort
 • Als u in Weijpoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weijpoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Weijpoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weijpoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weijpoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weijpoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weijpoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weijpoort. Uitzonderingen in Weijpoort;
 • Als uw werkgever in Weijpoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weijpoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weijpoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weijpoort niet geschikt voor uw werk in Weijpoort of
 • u functioneert niet voldoende in Weijpoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weijpoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weijpoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weijpoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weijpoort verblijft, dan mag uw werkgever in Weijpoort u eveneens wel ontslaan.