Ontslag Weijland

Uw werkgever in Weijland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weijland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weijland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weijland. Uw werkgever in Weijland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weijland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weijland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weijland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weijland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weijland of met bevallingsverlof bent in Weijland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weijland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weijland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weijland
 • Als u in Weijland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weijland wilt opnemen;
 • Omdat u in Weijland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weijland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weijland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weijland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weijland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weijland. Uitzonderingen in Weijland;
 • Als uw werkgever in Weijland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weijland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weijland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weijland niet geschikt voor uw werk in Weijland of
 • u functioneert niet voldoende in Weijland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weijland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weijland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weijland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weijland verblijft, dan mag uw werkgever in Weijland u eveneens wel ontslaan.