Ontslag Weijerswold

Uw werkgever in Weijerswold mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weijerswold zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weijerswold

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weijerswold. Uw werkgever in Weijerswold mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weijerswold arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weijerswold niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weijerswold te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weijerswold u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weijerswold of met bevallingsverlof bent in Weijerswold.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weijerswold kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weijerswold die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weijerswold
 • Als u in Weijerswold lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weijerswold wilt opnemen;
 • Omdat u in Weijerswold lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weijerswold lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weijerswold wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weijerswold op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weijerswold

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weijerswold. Uitzonderingen in Weijerswold;
 • Als uw werkgever in Weijerswold bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weijerswold aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weijerswold gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weijerswold niet geschikt voor uw werk in Weijerswold of
 • u functioneert niet voldoende in Weijerswold.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weijerswold

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weijerswold niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weijerswold of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weijerswold verblijft, dan mag uw werkgever in Weijerswold u eveneens wel ontslaan.