Ontslag Weidum

Uw werkgever in Weidum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weidum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weidum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weidum. Uw werkgever in Weidum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weidum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weidum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weidum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weidum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weidum of met bevallingsverlof bent in Weidum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weidum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weidum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weidum
 • Als u in Weidum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weidum wilt opnemen;
 • Omdat u in Weidum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weidum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weidum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weidum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weidum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weidum. Uitzonderingen in Weidum;
 • Als uw werkgever in Weidum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weidum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weidum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weidum niet geschikt voor uw werk in Weidum of
 • u functioneert niet voldoende in Weidum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weidum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weidum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weidum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weidum verblijft, dan mag uw werkgever in Weidum u eveneens wel ontslaan.