Ontslag Weesp

Uw werkgever in Weesp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weesp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weesp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weesp. Uw werkgever in Weesp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weesp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weesp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weesp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weesp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weesp of met bevallingsverlof bent in Weesp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weesp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weesp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weesp
 • Als u in Weesp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weesp wilt opnemen;
 • Omdat u in Weesp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weesp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weesp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weesp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weesp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weesp. Uitzonderingen in Weesp;
 • Als uw werkgever in Weesp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weesp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weesp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weesp niet geschikt voor uw werk in Weesp of
 • u functioneert niet voldoende in Weesp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weesp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weesp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weesp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weesp verblijft, dan mag uw werkgever in Weesp u eveneens wel ontslaan.