Ontslag Weerwille

Uw werkgever in Weerwille mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weerwille zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weerwille

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weerwille. Uw werkgever in Weerwille mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weerwille arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weerwille niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weerwille te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weerwille u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weerwille of met bevallingsverlof bent in Weerwille.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weerwille kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weerwille die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weerwille
 • Als u in Weerwille lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weerwille wilt opnemen;
 • Omdat u in Weerwille lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weerwille lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weerwille wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weerwille op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weerwille

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weerwille. Uitzonderingen in Weerwille;
 • Als uw werkgever in Weerwille bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weerwille aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weerwille gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weerwille niet geschikt voor uw werk in Weerwille of
 • u functioneert niet voldoende in Weerwille.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weerwille

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weerwille niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weerwille of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weerwille verblijft, dan mag uw werkgever in Weerwille u eveneens wel ontslaan.