Ontslag Weerselo

Uw werkgever in Weerselo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weerselo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weerselo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weerselo. Uw werkgever in Weerselo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weerselo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weerselo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weerselo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weerselo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weerselo of met bevallingsverlof bent in Weerselo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weerselo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weerselo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weerselo
 • Als u in Weerselo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weerselo wilt opnemen;
 • Omdat u in Weerselo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weerselo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weerselo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weerselo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weerselo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weerselo. Uitzonderingen in Weerselo;
 • Als uw werkgever in Weerselo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weerselo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weerselo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weerselo niet geschikt voor uw werk in Weerselo of
 • u functioneert niet voldoende in Weerselo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weerselo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weerselo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weerselo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weerselo verblijft, dan mag uw werkgever in Weerselo u eveneens wel ontslaan.