Ontslag Weerestein

Uw werkgever in Weerestein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weerestein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weerestein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weerestein. Uw werkgever in Weerestein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weerestein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weerestein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weerestein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weerestein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weerestein of met bevallingsverlof bent in Weerestein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weerestein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weerestein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weerestein
 • Als u in Weerestein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weerestein wilt opnemen;
 • Omdat u in Weerestein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weerestein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weerestein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weerestein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weerestein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weerestein. Uitzonderingen in Weerestein;
 • Als uw werkgever in Weerestein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weerestein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weerestein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weerestein niet geschikt voor uw werk in Weerestein of
 • u functioneert niet voldoende in Weerestein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weerestein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weerestein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weerestein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weerestein verblijft, dan mag uw werkgever in Weerestein u eveneens wel ontslaan.