Ontslag Weende

Uw werkgever in Weende mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weende zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weende

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weende. Uw werkgever in Weende mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weende arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weende niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weende te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weende u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weende of met bevallingsverlof bent in Weende.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weende kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weende die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weende
 • Als u in Weende lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weende wilt opnemen;
 • Omdat u in Weende lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weende lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weende wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weende op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weende

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weende. Uitzonderingen in Weende;
 • Als uw werkgever in Weende bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weende aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weende gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weende niet geschikt voor uw werk in Weende of
 • u functioneert niet voldoende in Weende.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weende

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weende niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weende of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weende verblijft, dan mag uw werkgever in Weende u eveneens wel ontslaan.