Ontslag Weebosch

Uw werkgever in Weebosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weebosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weebosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weebosch. Uw werkgever in Weebosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weebosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weebosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weebosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weebosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weebosch of met bevallingsverlof bent in Weebosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weebosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weebosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weebosch
 • Als u in Weebosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weebosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Weebosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weebosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weebosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weebosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weebosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weebosch. Uitzonderingen in Weebosch;
 • Als uw werkgever in Weebosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weebosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weebosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weebosch niet geschikt voor uw werk in Weebosch of
 • u functioneert niet voldoende in Weebosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weebosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weebosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weebosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weebosch verblijft, dan mag uw werkgever in Weebosch u eveneens wel ontslaan.