Ontslag Wedderveer

Uw werkgever in Wedderveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wedderveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wedderveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wedderveer. Uw werkgever in Wedderveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wedderveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wedderveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wedderveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wedderveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wedderveer of met bevallingsverlof bent in Wedderveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wedderveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wedderveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wedderveer
 • Als u in Wedderveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wedderveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Wedderveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wedderveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wedderveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wedderveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wedderveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wedderveer. Uitzonderingen in Wedderveer;
 • Als uw werkgever in Wedderveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wedderveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wedderveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wedderveer niet geschikt voor uw werk in Wedderveer of
 • u functioneert niet voldoende in Wedderveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wedderveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wedderveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wedderveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wedderveer verblijft, dan mag uw werkgever in Wedderveer u eveneens wel ontslaan.