Ontslag Wedderheide

Uw werkgever in Wedderheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wedderheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wedderheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wedderheide. Uw werkgever in Wedderheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wedderheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wedderheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wedderheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wedderheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wedderheide of met bevallingsverlof bent in Wedderheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wedderheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wedderheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wedderheide
 • Als u in Wedderheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wedderheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Wedderheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wedderheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wedderheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wedderheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wedderheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wedderheide. Uitzonderingen in Wedderheide;
 • Als uw werkgever in Wedderheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wedderheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wedderheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wedderheide niet geschikt voor uw werk in Wedderheide of
 • u functioneert niet voldoende in Wedderheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wedderheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wedderheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wedderheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wedderheide verblijft, dan mag uw werkgever in Wedderheide u eveneens wel ontslaan.