Ontslag Weakens

Uw werkgever in Weakens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weakens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weakens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weakens. Uw werkgever in Weakens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weakens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weakens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weakens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weakens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weakens of met bevallingsverlof bent in Weakens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weakens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weakens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weakens
 • Als u in Weakens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weakens wilt opnemen;
 • Omdat u in Weakens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weakens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weakens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weakens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weakens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weakens. Uitzonderingen in Weakens;
 • Als uw werkgever in Weakens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weakens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weakens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weakens niet geschikt voor uw werk in Weakens of
 • u functioneert niet voldoende in Weakens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weakens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weakens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weakens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weakens verblijft, dan mag uw werkgever in Weakens u eveneens wel ontslaan.