Ontslag Waverveen

Uw werkgever in Waverveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waverveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waverveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waverveen. Uw werkgever in Waverveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waverveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waverveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waverveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waverveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waverveen of met bevallingsverlof bent in Waverveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waverveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waverveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waverveen
 • Als u in Waverveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waverveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Waverveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waverveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waverveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waverveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waverveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waverveen. Uitzonderingen in Waverveen;
 • Als uw werkgever in Waverveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waverveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waverveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waverveen niet geschikt voor uw werk in Waverveen of
 • u functioneert niet voldoende in Waverveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waverveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waverveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waverveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waverveen verblijft, dan mag uw werkgever in Waverveen u eveneens wel ontslaan.