Ontslag Waver

Uw werkgever in Waver mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waver zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waver

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waver. Uw werkgever in Waver mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waver arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waver niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waver te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waver u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waver of met bevallingsverlof bent in Waver.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waver kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waver die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waver
 • Als u in Waver lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waver wilt opnemen;
 • Omdat u in Waver lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waver lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waver wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waver op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waver

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waver. Uitzonderingen in Waver;
 • Als uw werkgever in Waver bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waver aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waver gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waver niet geschikt voor uw werk in Waver of
 • u functioneert niet voldoende in Waver.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waver

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waver niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waver of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waver verblijft, dan mag uw werkgever in Waver u eveneens wel ontslaan.