Ontslag Waterval

Uw werkgever in Waterval mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waterval zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waterval

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waterval. Uw werkgever in Waterval mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waterval arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waterval niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waterval te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waterval u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waterval of met bevallingsverlof bent in Waterval.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waterval kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waterval die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waterval
 • Als u in Waterval lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waterval wilt opnemen;
 • Omdat u in Waterval lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waterval lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waterval wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waterval op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waterval

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waterval. Uitzonderingen in Waterval;
 • Als uw werkgever in Waterval bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waterval aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waterval gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waterval niet geschikt voor uw werk in Waterval of
 • u functioneert niet voldoende in Waterval.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waterval

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waterval niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waterval of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waterval verblijft, dan mag uw werkgever in Waterval u eveneens wel ontslaan.