Ontslag Waterstraat

Uw werkgever in Waterstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waterstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waterstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waterstraat. Uw werkgever in Waterstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waterstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waterstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waterstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waterstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waterstraat of met bevallingsverlof bent in Waterstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waterstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waterstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waterstraat
 • Als u in Waterstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waterstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Waterstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waterstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waterstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waterstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waterstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waterstraat. Uitzonderingen in Waterstraat;
 • Als uw werkgever in Waterstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waterstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waterstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waterstraat niet geschikt voor uw werk in Waterstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Waterstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waterstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waterstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waterstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waterstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Waterstraat u eveneens wel ontslaan.