Ontslag Waterop

Uw werkgever in Waterop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waterop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waterop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waterop. Uw werkgever in Waterop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waterop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waterop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waterop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waterop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waterop of met bevallingsverlof bent in Waterop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waterop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waterop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waterop
 • Als u in Waterop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waterop wilt opnemen;
 • Omdat u in Waterop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waterop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waterop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waterop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waterop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waterop. Uitzonderingen in Waterop;
 • Als uw werkgever in Waterop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waterop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waterop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waterop niet geschikt voor uw werk in Waterop of
 • u functioneert niet voldoende in Waterop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waterop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waterop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waterop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waterop verblijft, dan mag uw werkgever in Waterop u eveneens wel ontslaan.