Ontslag Waterlandkerkje

Uw werkgever in Waterlandkerkje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waterlandkerkje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waterlandkerkje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waterlandkerkje. Uw werkgever in Waterlandkerkje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waterlandkerkje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waterlandkerkje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waterlandkerkje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waterlandkerkje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waterlandkerkje of met bevallingsverlof bent in Waterlandkerkje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waterlandkerkje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waterlandkerkje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waterlandkerkje
 • Als u in Waterlandkerkje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waterlandkerkje wilt opnemen;
 • Omdat u in Waterlandkerkje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waterlandkerkje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waterlandkerkje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waterlandkerkje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waterlandkerkje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waterlandkerkje. Uitzonderingen in Waterlandkerkje;
 • Als uw werkgever in Waterlandkerkje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waterlandkerkje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waterlandkerkje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waterlandkerkje niet geschikt voor uw werk in Waterlandkerkje of
 • u functioneert niet voldoende in Waterlandkerkje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waterlandkerkje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waterlandkerkje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waterlandkerkje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waterlandkerkje verblijft, dan mag uw werkgever in Waterlandkerkje u eveneens wel ontslaan.