Ontslag Waterkant

Uw werkgever in Waterkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waterkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waterkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waterkant. Uw werkgever in Waterkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waterkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waterkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waterkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waterkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waterkant of met bevallingsverlof bent in Waterkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waterkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waterkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waterkant
 • Als u in Waterkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waterkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Waterkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waterkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waterkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waterkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waterkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waterkant. Uitzonderingen in Waterkant;
 • Als uw werkgever in Waterkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waterkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waterkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waterkant niet geschikt voor uw werk in Waterkant of
 • u functioneert niet voldoende in Waterkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waterkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waterkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waterkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waterkant verblijft, dan mag uw werkgever in Waterkant u eveneens wel ontslaan.