Ontslag Wateringen

Uw werkgever in Wateringen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wateringen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wateringen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wateringen. Uw werkgever in Wateringen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wateringen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wateringen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wateringen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wateringen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wateringen of met bevallingsverlof bent in Wateringen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wateringen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wateringen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wateringen
 • Als u in Wateringen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wateringen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wateringen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wateringen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wateringen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wateringen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wateringen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wateringen. Uitzonderingen in Wateringen;
 • Als uw werkgever in Wateringen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wateringen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wateringen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wateringen niet geschikt voor uw werk in Wateringen of
 • u functioneert niet voldoende in Wateringen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wateringen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wateringen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wateringen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wateringen verblijft, dan mag uw werkgever in Wateringen u eveneens wel ontslaan.