Ontslag Waterhuizen

Uw werkgever in Waterhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waterhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waterhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waterhuizen. Uw werkgever in Waterhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waterhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waterhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waterhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waterhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waterhuizen of met bevallingsverlof bent in Waterhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waterhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waterhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waterhuizen
 • Als u in Waterhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waterhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Waterhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waterhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waterhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waterhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waterhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waterhuizen. Uitzonderingen in Waterhuizen;
 • Als uw werkgever in Waterhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waterhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waterhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waterhuizen niet geschikt voor uw werk in Waterhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Waterhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waterhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waterhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waterhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waterhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Waterhuizen u eveneens wel ontslaan.