Ontslag Waterhoek

Uw werkgever in Waterhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waterhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waterhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waterhoek. Uw werkgever in Waterhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waterhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waterhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waterhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waterhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waterhoek of met bevallingsverlof bent in Waterhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waterhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waterhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waterhoek
 • Als u in Waterhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waterhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Waterhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waterhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waterhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waterhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waterhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waterhoek. Uitzonderingen in Waterhoek;
 • Als uw werkgever in Waterhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waterhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waterhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waterhoek niet geschikt voor uw werk in Waterhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Waterhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waterhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waterhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waterhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waterhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Waterhoek u eveneens wel ontslaan.