Ontslag Watergang

Uw werkgever in Watergang mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Watergang zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Watergang

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Watergang. Uw werkgever in Watergang mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Watergang arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Watergang niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Watergang te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Watergang u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Watergang of met bevallingsverlof bent in Watergang.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Watergang kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Watergang die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Watergang
 • Als u in Watergang lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Watergang wilt opnemen;
 • Omdat u in Watergang lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Watergang lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Watergang wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Watergang op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Watergang

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Watergang. Uitzonderingen in Watergang;
 • Als uw werkgever in Watergang bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Watergang aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Watergang gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Watergang niet geschikt voor uw werk in Watergang of
 • u functioneert niet voldoende in Watergang.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Watergang

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Watergang niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Watergang of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Watergang verblijft, dan mag uw werkgever in Watergang u eveneens wel ontslaan.