Ontslag Wateren

Uw werkgever in Wateren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wateren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wateren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wateren. Uw werkgever in Wateren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wateren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wateren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wateren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wateren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wateren of met bevallingsverlof bent in Wateren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wateren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wateren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wateren
 • Als u in Wateren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wateren wilt opnemen;
 • Omdat u in Wateren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wateren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wateren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wateren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wateren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wateren. Uitzonderingen in Wateren;
 • Als uw werkgever in Wateren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wateren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wateren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wateren niet geschikt voor uw werk in Wateren of
 • u functioneert niet voldoende in Wateren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wateren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wateren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wateren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wateren verblijft, dan mag uw werkgever in Wateren u eveneens wel ontslaan.