Ontslag Wassinkbrink

Uw werkgever in Wassinkbrink mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wassinkbrink zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wassinkbrink

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wassinkbrink. Uw werkgever in Wassinkbrink mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wassinkbrink arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wassinkbrink niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wassinkbrink te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wassinkbrink u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wassinkbrink of met bevallingsverlof bent in Wassinkbrink.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wassinkbrink kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wassinkbrink die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wassinkbrink
 • Als u in Wassinkbrink lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wassinkbrink wilt opnemen;
 • Omdat u in Wassinkbrink lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wassinkbrink lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wassinkbrink wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wassinkbrink op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wassinkbrink

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wassinkbrink. Uitzonderingen in Wassinkbrink;
 • Als uw werkgever in Wassinkbrink bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wassinkbrink aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wassinkbrink gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wassinkbrink niet geschikt voor uw werk in Wassinkbrink of
 • u functioneert niet voldoende in Wassinkbrink.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wassinkbrink

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wassinkbrink niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wassinkbrink of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wassinkbrink verblijft, dan mag uw werkgever in Wassinkbrink u eveneens wel ontslaan.