Ontslag Wassenaar

Uw werkgever in Wassenaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wassenaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wassenaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wassenaar. Uw werkgever in Wassenaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wassenaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wassenaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wassenaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wassenaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wassenaar of met bevallingsverlof bent in Wassenaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wassenaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wassenaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wassenaar
 • Als u in Wassenaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wassenaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Wassenaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wassenaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wassenaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wassenaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wassenaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wassenaar. Uitzonderingen in Wassenaar;
 • Als uw werkgever in Wassenaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wassenaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wassenaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wassenaar niet geschikt voor uw werk in Wassenaar of
 • u functioneert niet voldoende in Wassenaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wassenaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wassenaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wassenaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wassenaar verblijft, dan mag uw werkgever in Wassenaar u eveneens wel ontslaan.