Ontslag Waspik

Uw werkgever in Waspik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waspik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waspik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waspik. Uw werkgever in Waspik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waspik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waspik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waspik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waspik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waspik of met bevallingsverlof bent in Waspik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waspik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waspik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waspik
 • Als u in Waspik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waspik wilt opnemen;
 • Omdat u in Waspik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waspik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waspik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waspik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waspik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waspik. Uitzonderingen in Waspik;
 • Als uw werkgever in Waspik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waspik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waspik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waspik niet geschikt voor uw werk in Waspik of
 • u functioneert niet voldoende in Waspik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waspik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waspik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waspik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waspik verblijft, dan mag uw werkgever in Waspik u eveneens wel ontslaan.