Ontslag Waskemeer /waskemar

Uw werkgever in Waskemeer /waskemar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waskemeer /waskemar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waskemeer /waskemar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waskemeer /waskemar. Uw werkgever in Waskemeer /waskemar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waskemeer /waskemar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waskemeer /waskemar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waskemeer /waskemar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waskemeer /waskemar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waskemeer /waskemar of met bevallingsverlof bent in Waskemeer /waskemar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waskemeer /waskemar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waskemeer /waskemar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waskemeer /waskemar
 • Als u in Waskemeer /waskemar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waskemeer /waskemar wilt opnemen;
 • Omdat u in Waskemeer /waskemar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waskemeer /waskemar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waskemeer /waskemar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waskemeer /waskemar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waskemeer /waskemar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waskemeer /waskemar. Uitzonderingen in Waskemeer /waskemar;
 • Als uw werkgever in Waskemeer /waskemar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waskemeer /waskemar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waskemeer /waskemar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waskemeer /waskemar niet geschikt voor uw werk in Waskemeer /waskemar of
 • u functioneert niet voldoende in Waskemeer /waskemar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waskemeer /waskemar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waskemeer /waskemar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waskemeer /waskemar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waskemeer /waskemar verblijft, dan mag uw werkgever in Waskemeer /waskemar u eveneens wel ontslaan.